NAŠE MISE

Rozvoj podnikání prostřednictvím našich známých vlastních značek a značek, které uspokojují naše klienty a zákazníky. Zároveň ,pro naše klienty, zákazníky a zaměstnance, se chceme stát nejlepším výrobcem zmrzlin a mrazených výrobků na světě.

Zaměření na zákazníka

Naši klienti a zákazníci jsou srdcem našeho podnikání

 • Naším cílem je uspokojit klienty a zákazníky učením se o jejich potřebách
 • Snažíme se myslet jako zákazník
 • Dodáváme spotřebitelům ty nejlepší produkty, které jsou v našimi silnými a známými značkami
 • Kvalita

  Dążenie do doskonałości

  Snažíme se být nejlepší ve všem, co děláme, abychom garntovali nejlepší kvalitu

 • Přistupujeme k tomu od začátku
 • Bojujeme se sebedůvěrou
 • Usilujeme o neustálé zlepšování
 • Výsledky

  Body k dosažení výsledků

  Zvyšujeme hodnoty v naší činnosti:

 • Vážíme si vysoké výkonnosti
 • Navzájem pracujeme na dosažení lepších výsledků
 • Hledáme jednoduchá řešení
 • Týmová práce

  Lidé v centru pozornosti

  Domníváme se, že jediným způsobem, jak dosáhnout ambiciózních výsledků, jsou správní lidé pracující společně.

 • Uvědomujeme si a rozlišujeme rozmanitost
 • Aktivně posloucháme různé názory
 • Podporujeme týmovou práci
 • Odpovědnost

  Odpovědnost za výsledek

  Dodržujeme naše slovo a zodpovídáme za naše jednání.

 • Plníme naše závazky
 • Řešíme problémy jasným a otevřeným způsobem.
 • Používáme iniciativu při posuzování situace, abychom učinili rychlá rozhodnutí s co nejlepším efektem na výsledek.
 • Podnikatelský

  Vášeň pro podnikání

  Využíváme každou příležitost ke zlepšení fungování a učení se z chyb, které jsme udělali:

 • Vedeme a inspirajeme naše lidi k dosažení dokonalosti
 • Aktivně a pozitivně zachováváme status quo
 • Pristupujeme k podnikání jako by bylo naše vlastní
 • This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Více Got it!