Pro urychlení našich služeb a zpětné vazby týkající se vaší zprávy, vyplňte prosím níže uvedený formulář, abychom vás mohli případně znovu kontaktovat.

Společnost FRONERI je zodpovědná za používání vašich osobních údajů a zavazuje se, že je bude důvěrně využívat pouze pro účely dotazování a řízení stížností. Zejména nebudou použity pro žádnou komunikační nebo reklamní kampaň ani sdíleny mimo společnost FRONERI.
Úprava údajů se uskuteční v souladu s obecnými podmínkami stanovenými v nařízení (EU) 2016/679 o ochraně údajů.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Více Got it!